Podstrona: Uczestnictwo w organizacjach i projektach / Wizytówka pracownika PRz

Uczestnictwo w organizacjach i projektach

PEŁNIONE FUNKCJE (prace organizacyjne na rzecz Wydziału Zarządzania):

 • 01.10.2021 - nadal  –  opiekun naukowy Studenckiego Koła Naukowego Logistyków "LogON"
 • 08.10.2020 - nadal – koordynator ds. współpracy PRz ze spółką Revas w zakresie implementacji innowacyjnej i praktycznej edukacji, trener Branżowych Symulacji Biznesowych Revas
 • 04.03.2020 - nadal – członek Rady Młodych Naukowców
 • 01.10.2017 - nadal  –  opiekun laboratorium Logistyki i Zintegrowanych Systemów Zarządzania
 • 01.10.2017 - nadal  –  koordynator ds. współpracy PRz ze spółką Trans.eu Group (dawniej Logintrans) w zakresie bieżących przedsięwzięć logistycznych (TSL) oraz aplikacji giełdy transportowej
 • 2022/2023 - opiekun roku (kierunek: Logistyka)
 • 22-23.10.2022 - członek zespołu organizacyjnego graduacji
 • 2021/2022 - udział w akcji informacyjno-promocyjnej Politechniki Rzeszowskiej i Wydziału Zarządzania w szkołach średnich
 • 2019/2020 – członek Rady Redakcyjnej Prac Kół Naukowych PRz
 • 01.09.2019 - 31.08.2020  – członek zespołu układaczy rozkładów zajęć (studia niestacjonarne, kierunek: logistyka)
 • 03.06.2019, 04.12.2019, 15.01.2020, 07.05.2021, 14.05.2021, 21.05.2021, 28.05.2021 – organizator i prowadzący 16 certyfikowanych egzaminów Trans.eu dla studentów WZ (w czterech obszarach logistyki: transport drogowy, spedycja, magazyn, manager w branży TSL)
 • 26.02.2018 - 30.06.2019  –  koordynator ds. systemu USOS (moduł: Przedmioty)
 • 01.10.2017 - 30.09.2021  –  opiekun pomocniczy Studenckiego Koła Naukowego Logistyków
 • 14.12.2018 (XII edycja); 17.05.2018 (XI edycja); 06.12.2017 (X edycja)  –  prowadzący Ogólnopolski Akademicki Turniej TransEdu na PRz

 • 04.01.2023 - członek Komitetu Naukowego i Komitetu Organizacyjnego III Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego "Geopolityczne uwarunkowania rozwoju logistyki", Politechnika Rzeszowska
 • 19.05.2022 - członek Komitetu Naukowego i Komitetu Organizacyjnego XII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Branża TSL w obliczu wyzwań XXI wieku", Politechnika Rzeszowska
 • 21.02.2022 - członek Komitetu Naukowego II Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej "Wyzwania zarządzania w XXI wieku", moderator sesji "Zarządzanie przedsiębiorstwem w dobie pandemii - szanse, wyzwania, zagrożenia", Politechnika Rzeszowska
 • 28.01.2022 - członek Komitetu Naukowego i Komitetu Organizacyjnego II Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego "Wyzwania logistyki wobec zagrożeń współczesnego świata", Politechnika Rzeszowska
 • 12.01.2022 - członek Komitetu Naukowego i Komitetu Organizacyjnego I Ogólnopolskiego Konkursu Logistycznego "Logistyka - umysłowa gimnastyka", Politechnika Rzeszowska
 • 21.12.2021 - członek Komitetu Naukowego IV Uczelnianego Seminarium Naukowego "MarketingBox", Politechnika Rzeszowska
 • 16.12.2021 - członek Komitetu Naukowego III Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej "Zarządzanie i turystyka XXI wieku", moderator sesji "Innowacyjne rozwiązania transportowe", Politechnika Rzeszowska
 • 24.11.2021 - członek Komitetu Naukowego II Studenckiej Konferencji Naukowej "Behind the door - świat za drzwiami", Politechnika Rzeszowska
 • 02.06.2021 - członek Rady Naukowej i Komitetu Organizacyjnego International Seminar "Current Issues" in Economics, Management and Engineering, Politechnika Rzeszowska
 • 20.05.2021 - członek Komitetu Naukowego i Komitetu Organizacyjnego XI Konferencji Logistycznej - Logistyka oczami studentów – "Transport i logistyka w dobie globalizacji", Politechnika Rzeszowska
 • 28.01.2021 - członek Komitetu Naukowego I Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego "Logistyka XXI wieku - wyzwania, problemy i innowacyjne rozwiązania", moderator sesji "Współczesne wyzwania i rozwiązania transportowe", Politechnika Rzeszowska
 • 22.01.2021 - członek Komitetu Naukowego II Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej "Zarządzanie i turystyka XXI wieku", moderator sesji "Nowatorskie rozwiązania transportowe", Politechnika Rzeszowska
 • 17.12.2020 - członek Komitetu Naukowego VII Sesji Posterowej "TSL - wczoraj, dziś i jutro", Politechnika Rzeszowska
 • 15.12.2020 - członek Komitetu Naukowego III Uczelnianego Seminarium Naukowego "MarketingBox", Politechnika Rzeszowska
 • 11.12.2019 - członek Komitetu Konkursowego oraz Komitetu Organizacyjnego VI Sesji Posterowej „EkoLogistyka - ekologicznie dla logistyki”, Politechnika Rzeszowska
 • 22.05.2019 - wiceprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego oraz członek Komitetu Naukowo-Programowego X Konferencji „Logistyka oczami studentów”, Politechnika Rzeszowska
 • 18.12.2018 - członek Komisji Konkursowej oraz Komitetu Organizacyjnego V Sesji Posterowej „Wyzwania współczesnej logistyki”, Politechnika Rzeszowska
 • 23.05.2018 - członek Komitetu Naukowego oraz Komitetu Organizacyjnego IX Konferencji „Logistyka oczami studentów”, Politechnika Rzeszowska

UDZIAŁ W KONFERENCJACH / SEMINARIACH / SZKOLENIACH:

 • 19.01.2023 - III Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Logistics challenges in the modern world", Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - udział z wystąpieniem 
 • 10-12.10.2022 - XXVI Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Rachunkowość a Controlling", Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Polanica-Zdrój
 • 26-27.04.2022 - VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Innovations and Entrepreneurship. Theory and Practice", Akademia WSB, Dąbrowa Górnicza
 • 07.04.2022 - webinarium "Transport lotniczy Air Cargo - EKOL", WSL - Poznań
 • 08.03.2022 - szkolenie "Spółka bez tajemnic - jak efektywnie przeanalizować dane spółkowe?"; 12.03.2022 - szkolenie "EMIS - agregator danych spółkowych, sektorowych i krajowych"; 05.04.2022 - szkolenie "Jak skutecznie przeanalizować sektor i spółki podobne?"; 19.05.2022 - szkolenie "Analiza danych makroekonomicznych i raportów krajowych w serwisie EMIS oraz CEIC", EMIS,
 • 09-11.11.2021 - 8th International Workshop on Sustainable Road Freight. Organizers: Delft University of Technology, University of Cambridge, Heriot-Watt University, University od Westminster
 • 15.10.2021 - XLIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Nowoczesność Przemysłu i Usług" (MIS 2021 – Modernity of Industry and Services) organizowana w ramach Śląskich Dni Organizacji, Katowice 
 • 17-18.06.2021 - Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Industry 5.0", Akademia WSB, Dąbrowa Górnicza
 • 20.05.2021 - webinarium "Transport dziś i jutro – jak zarabiać na bezpieczeństwie floty?", Eurologistics Media Group
 • 18-19.05.2021 - International Student Seminar of Management and Financial Issues. Organizatorzy: School of Business Administration in Karvina Silesian University in Opava (Czechy), Faculty of Economics Matej Bell University (Słowacja), Politechnika Rzeszowska
 • 23.04.2021 - International Scientific and Practical Conference Economic Security of the State in the Context of National Interests. Organizers: Ministry of Internal Affairs of Ukraine, Kharkiv National University of Internal Affairs
 • 16.04.2021 - VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Innowacje i przedsiębiorczość. Teoria i praktyka", Akademia WSB, Dąbrowa Górnicza
 • 15.04.2021 - XIV Konferencja Naukowa „Nowoczesne metody w zarządzaniu przedsiębiorstwem, miastem i regionem”. Organizatorzy: Komisja Nauk Organizacji i Zarządzania – Oddział Polskiej Akademii Nauk w Katowicach, Katedra Zarządzania i Logistyki Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, Zabrze
 • 14.04.2021 - Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zaopatrzenie w energię w krajach Grupy Wyszehradzkiej”, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • 28.01.2021 - I Ogólnopolskie Seminarium Naukowe "Logistyka XXI wieku - wyzwania, problemy i innowacyjne rozwiązania", Politechnika Rzeszowska
 • 22.01.2021 - II Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa "Zarządzanie i turystyka XXI wieku", Politechnika Rzeszowska
 • 21.01.2021 - Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Wyzwania logistyki we współczesnym świecie", Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • 17.12.2020 - II Sesji Posterowa "TSL - wczoraj, dziś i jutro"Politechnika Rzeszowska
 • 15.12.2020 - III Uczelnianego Seminarium Naukowe "MarketingBox", Politechnika Rzeszowska
 • 30.11.2020 - Międzynarodowa Konferencja Naukowa ECOLABELLING 2020 "Etykietowanie środowiskowe w gospodarce o obiegu zamkniętym", Politechnika Rzeszowska
 • 26.11.2020 - szkolenie "Kariera w nauce – czas na Ciebie!", Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • 23.11.2020 - Deutsch-Polnisches Logistikforum 2020
 • 07-08.08.2020 - Ogólnopolska Konferencja Naukowa STER 2020, Politechnika Śląska - Instytut Ekonomii Środowiska i Transportu w Legnicy - udział z wystąpieniem
 • 24.02.2020 - X Konferencja „Akademii Wspierania i Rozwoju MŚP”, Puls Biznesu
 • 11.12.2019 - VI Sesja Posterowa „EkoLogistyka - ekologicznie dla logistyki”, Politechnika Rzeszowska
 • 22.05.2019 - X Konferencji „Logistyka oczami studentów”, Politechnika Rzeszowska
 • 01-02.04.2019 - IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo Energetyczne - filary i perspektywa rozwoju”, Politechnika Rzeszowska,
 • 18.12.2018 - V Sesja Posterowa „Wyzwania współczesnej logistyki”, Politechnika Rzeszowska
 • 23.05.2018 - IX Konferencja „Logistyka oczami studentów”, Politechnika Rzeszowska
 • 20.04.2018 - II Konferencja Naukowa „Współczesne Wyzwania Logistyki”, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie - udział z wystąpieniem
 • 16-17.04.2018 - III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Bezpieczeństwo Energetyczne - filary i perspektywa rozwoju", Politechnika Rzeszowska 

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję