Podstrona: Publikacje / Wizytówka pracownika PRz

Publikacje

Monografia - redakcja i współredakcja naukowa

Transport w obliczu wyzwań XXI wieku - wybrane problemy


Autorstwo / współautorstwo wybranych publikacji

 • Bełch P., Zarządzanie przedsiębiorstwem handlowo-transportowym z sektora paliw płynnych w warunkach kryzysu a jego konkurencyjność[w:] Społeczne, ekonomiczne i organizacyjne dylematy współczesnego zarządzania. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Gaździe, red. G. Ostasz, T. Olejarz, B. Zatwarnicka-Madura, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2021, s. 39-55.
 • Bełch P., Bełch P.,The economic performance of logistical processes in Polish production companies[w:] European Research Studies Journal, vol. XXIV, iss. 4, 2021, s. 342-350.
 • Bełch P., Management of a transport company during the Covid-19 pandemic, Scientific Papers of Silesian University of Technology “Organization and Management”, Modernity of Industry and Sciences, red. J. Pyka, R. Wolniak, B. Skotnicka-Zasadzień, no. 150, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2021, s. 7-16.
 • Bełch P., Wpływ pandemii koronawirusa na sposób zarządzania i podejmowane decyzje w przedsiębiorstwie transportowym, [w:] Logistyka i transport - wybrane zagadnienia w świetle badań naukowych i praktyki gospodarczej, red. P. Bełch, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2021, s. 77-88.

 • Bełch P., Bełch P., Bednarska P., Mierniki w controllingu przedsiębiorstwa transportu samochodowego w dobie pandemii Covid-19, [w:] Transport w obliczu wyzwań XXI wieku - wybrane problemy, red. P. Bełch, P. Bełch, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2021, s. 7-19.
 • Bełch P., Zwolenik P., Zastosowanie wskaźnika OEE w ocenie efektywności maszyny wykorzystywanej w procesie produkcji mebli – studium przypadku, [w:] Wybrane wyzwania, problemy i rozwiązania logistyki XXI wieku, red. P. Bełch, A. Gazda, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2021, s. 19-30.

 • Bełch P., Wpływ konkurencji rynkowej na zarządzanie przedsiębiorstwem spedycyjnym,  [w:] Wybrane problemy rozwoju sektora przedsiębiorstw w Polsce, red. M. Kruszyński, Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph, Łódź 2020, s. 105-120.

 • Bełch P., Rogaczewski R., Management of an energy company using the SENT transport registration and monitoring system, Acta Universitatis Nicolai Copernici - Zarządzanie, vol. 47, no. 2 (2020), Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2020, s. 37-48.

 • Bełch P., Bełch P., Controlling of logistics in production enterprises with separated processes of logistics in the context of empirical research, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nauki o zarządzaniu i jakości, vol. 66, no. 3, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2020, s. 131-140.

 • Bełch P., Szczęch A., Failure mode and effects analysis of a gas heater, Prace Kół Naukowych Politechniki Rzeszowskiej w roku akademickim 2019/2020, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2020, s. 189-196.

 • Bełch P., Transport drogowy materiałów niebezpiecznych w obliczu „szarej strefy” na przykładzie przedsiębiorstwa handlowego z sektora paliw płynnych, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka"  nr 1/2019, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2019, s. 16-21.

 • Bełch P., Formuły Incoterms 2010 w działalności spedycyjnej, [w:] Wybrane problemy logistyki mikro- i makroekonomicznej, red. M. Szydełko, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2018, s. 29-38.

 • Bełch P., Bełch P., Pomiar dokonań procesów logistycznych w przedsiębiorstwie z sektora paliwowego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  "Zarządzanie kosztami i dokonaniami" nr 514, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2018, s. 47-55.

 • Bełch P., Kanały dystrybucji paliw płynnych wybranego przedsiębiorstwa z sektora paliwowego, "Marketing i Rynek" nr 7/2016, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2016, s. 42-52.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję